@Logan00: Zwiększcie pensje posłów o 100%
Elektorat wytrzyma